Minerale wolbranche sluit zich aan bij Energieakkoord

19 december 2013 - De producenten van glas- en steenwol in Nederland, verenigd in de Mineral Wool Association (MWA), sluiten zich aan bij het Energieakkoord voor duurzame groei. In een position paper onderschrijft de MWA de doelstellingen van het akkoord dat de overheid en maatschappelijke groepen in september jl. sloten. MWA-voorzitter Frank te Poel overhandigde de position paper op 19 december aan Ed Nijpels, voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord.

In de position paper spreken de leden van de MWA het vertrouwen uit dat er de komende periode serieuze stappen worden gezet met energiebesparing in de gebouwde omgeving. “De kracht van het Energieakkoord is dat het niet blijft steken in ambities, maar concrete maatregelen bevat om de doelstellingen te behalen. Onze branche wil alles uit de kast halen om deze te helpen realiseren”, aldus MWA-voorzitter Frank te Poel.

Ed Nijpels nam de position paper graag in ontvangst. “Ik vind het fijn als maatschappelijke groeperingen hun verantwoordelijkheden nemen en moedig dat uiteraard aan”, zegt hij. “In dit geval blijft het bovendien niet bij woorden alleen. De MWA komt met concrete voorstellen en wil zich daar ook voor in zetten.”