Nieuw onderhoudssysteem verlaagt kosten windparken op zee

12 maart 2014

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan verlagen. Het systeem is ontwikkeld door Energieonderzoek Centrum Nederland met behulp van data van energiebedrijf Essent/RWE. Het systeem verzamelt en analyseert snel en nauwkeurig data van offshore windparken, om te komen tot een kostenverlagende strategie voor onderhoud en bedrijfsvoering. Het verlagen van de kosten van windparken op zee is een voorwaarde om de ambities uit het Energieakkoord voor duurzame groei waar te kunnen maken.