Nieuwe meerjarenafspraak duurzame glastuinbouw

11 juli 2014

Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011. Dat is de ambitie van de nieuwe Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 die op 3 juli 2014 is ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, voorzitter Maat van LTO Nederland en voorzitter Van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. In 2050 heeft de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening.