“Mooi dat noordelijke provincies verder willen gaan dan Energieakkoord”

Minister Kamp en Ed Nijpels nemen energieprogramma SWITCH in ontvangst

2 april 2014

Gisterenmiddag overhandigden de noordelijke overheden samen met stichting Energy Valley de publicatie SWITCH aan minister Kamp en aan Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord. SWITCH is het praktische energieprogramma van de vier noordelijke provincies en het antwoord op het nationale Energieakkoord voor duurzame groei.

Regionale netwerken verbinden
Ed Nijpels reageerde enthousiast op SWITCH: “Het is cruciaal voor het slagen van het Energieakkoord dat de implementatie van onderop plaatsvindt: het gebeurt in de regio’s.” Hij zei verder blij te zijn met de voortvarendheid waarmee de Noordelijke provincies en Energy Valley dit hebben opgepakt. Het Energieakkoord schept het kader voor initiatieven vanuit de provincie. Ook minister Kamp complimenteerde de vier noordelijke provincies met hun energieagenda. De gassector in het noorden is volgens hem heel sterk en uitstekend te combineren met duurzame energie.

Nijpels gaf aan dat Noord-Nederland en Energy Valley vorig jaar ook input leverden voor het Energieakkoord. “De noordelijke provincies behoren bij de koplopers”, beweert hij. “Als Borgingscommissie streven we er nu naar om regionale netwerken met elkaar te verbinden. Dit doen we onder andere door het organiseren van workshops en het organiseren van een grote conferentie aan het einde van dit jaar. De spotlight staat dan op alle regionale initiatieven.”

Doelstellingen en zwaartepunten
Het regionale energieprogramma SWITCH schetst de invulling die de regio geeft aan het realiseren van de nationale energiedoelstellingen. Ook staan de kansen en mogelijkheden beschreven die de regio ziet om de omslag van fossiel brandstofgebruik naar gebruik van duurzaam geproduceerde energie te versnellen. “Daarmee geeft de noordelijke regio een antwoord op het Energieakkoord en draagt het bij aan economische structuurversterking in de regio”, aldus Ed Nijpels.

Zwaartepunten in het programma zijn onder andere versnellingspaden voor energiebesparing en decentrale opwekking en een energiesysteem van de toekomst waarin nieuwe manieren van productie/opwekking, transport/distributie en opslag en levering een plek krijgen.

Maak de switch!
Het Noordelijke energieprogramma biedt overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s een programma waarbinnen hun energie-activiteiten gericht en versneld tot uitvoering komen. SWITCH is ook bedoeld als een uitnodiging aan de rijksoverheid om de krachten te bundelen met de noordelijke regio en versneld de ‘switch’ te maken naar een duurzame energievoorziening.