Nudge Leadership Challenge deelnemers denken mee over Energieakkoord

27 februari 2013

Vandaag hebben bij de SER, in een dialoogsessie met Wiebe Draijer, 40 deelnemers aan de Nudge Leadership Challenge 2012 input geleverd voor het Energieakkoord.

De deelnemers hebben eerst aan de hand van stellingen aangeven hoe ze over bepaalde onderwerpen dachten. Daaruit bleek dat de aanwezigen bereid zijn, ook persoonlijk, behoorlijk ver te gaan voor een duurzamere toekomst. Zo stemden ze voor een groot deel in met de stelling: “Ik zou 10% van mijn tijd willen besteden aan duurzame projecten naast mijn reguliere werk “.

Dit leverde overigens het volgende ”food for thought”van Wiebe Draaijer op: “Prachtig om te zien dat een groot deel van jullie bereid is eigen tijd te investeren in duurzame projecten. Maar denk eens na over het volgende: Het is vaak veel effectiever om een relatief korte periode al je tijd te investeren, dan structureel een klein deel. Zo zijn voor het Energieakkoord momenteel enkele Young Professionals aan de slag die hier bijna fulltime, gedurende enkele maanden aan het Energieakkoord werken.”

Benieuwd naar de overige uitslagen? Zie hier de Uitslag van de stemming (PDF, 195 kB).

In de interactieve sessie hebben de deelnemers in groepjes meegedacht over de invulling van de thema’s van het Energieakkoord. De discussie waren divers, dynamisch en hebben een aantal goede inzichten en ideeën opgeleverd.

De SER hecht veel waarde aan de input van deze Young Leaders in Sustainability. Om het draagvlak en de toekomstbestendigheid van het Energieakkoord verder te brengen, is het van belang om de volgende generaties aansluiting te laten vinden bij het resultaat. Zij zijn immers de burgers, consumenten, CEO’s, beleidsmakers en beslissers van de toekomst. Bovendien kunnen jongeren veel bijdragen aan nieuwe innovatieve oplossingen die passen in de tijdgeest van de huidige en toekomstige generaties.

De uitkomsten van deze generatie worden dan ook ingebracht bij de overlegtafels die werken aan de vorming van het Energieakkoord.

Nudge, platform voor duurzaamheid zoekt in samenwerking met TSM Business School, naar de jonge leiders van de nabije toekomst. Zij doen dit door middel van de Nudge Leadership Challenge. Een intensieve driedaagse training voor 150 jonge ambitieuze professionals op het gebied van leiderschap en duurzaamheid. Deze challenge is de kans voor jonge toekomstige leiders om zich te bekwamen als leider, te werken aan persoonlijke groei en de verwezenlijking van duurzame organisatiedoelstellingen.

De Nudge Leadership Challenge vindt dit jaar plaats op 27, 28 en 29 september.
Aanmelden kan via nudge.nl/leadershipchallenge.