Bericht over loslaten van 16% duurzame energie in 2020 is onjuist. Energieakkoord nog in wording.

23 april 2013 - Het bericht in het Algemeen Dagblad van 23 april met als titel Opnieuw staat een kabinetsambitie op de tocht bevat onjuiste informatie. Het AD stelt ten onrechte dat sprake zou zijn van een conceptakkoord over verduurzaming van de energievoorziening waarin de kabinetsdoelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 zou worden losgelaten. Bij de besprekingen die de SER faciliteert, staan de kabinetsdoelstellingen, waaronder de 16%-doelstellingen, overeind.
Ook is van een conceptakkoord nog geen sprake. Het gesprek over de volle breedte van onderwerpen en maatregelen is nog in volle gang aan ieder van de vier tafels. De komende maanden moeten de discussies tot een afronding komen, zodat het Energieakkoord voor duurzame groei in juni gereed is.