Ed Nijpels neemt inventarisatie Overig Hernieuwbare energie in ontvangst

18 december 2014

Teun Bokhoven heeft vandaag namens zijn werkgroep de inventarisatie Overig Hernieuwbare energie aangeboden aan voorzitter Ed Nijpels.

Ook de stand van zaken rond de Warmtevisie kwam aan de orde. Bokhoven doet samen met de domeincoördinator van het Rijk een voorstel om deze twee samenhangende onderdelen op te nemen in de uitvoeringsagenda 2015 van de Borgingscommissie (BEA). Deze uitvoeringsagenda wordt in de BEA van 10 februari besproken.