Reactie minister Kamp op Tweede Kamer-vragen over kosten wind op zee

13 november 2013

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kosten van wind op zee in het kader van het Energieakkoord. Bij brief van 8 november 2013 heeft minister Kamp hierop geantwoord.

Eerder, op 7 oktober reageerde ECN op een brief van elf leden van het Nationaal Kritische Platform Windenergie, die zich kritisch opstelden ten aanzien van de doorrekeningen van meer wind op zee