Regionale samenwerking Energieakkoord in kaart gebracht

1 augustus 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de regionale samenwerkingsverbanden in kaart gebracht die werken aan de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei. De samenwerkingsverbanden willen vooral kennis delen over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

In totaal 29 samenwerkingsverbanden vroegen bij de VNG een ondersteuningsbudget aan voor de uitvoering van het Energieakkoord. Daarbij zijn 398 gemeenten betrokken. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de activiteiten binnen de 29 regio’s. Elke regio heeft een regiocoördinator als aanspreekpunt. De regio's kunnen rekenen op gemiddeld meer dan een ton subsidie per jaar.

Actiepunten
Hoe de samenstelling van de regio's er uitziet en wat de samenwerkingsverbanden willen doen, is te zien op een kaart op de website van de VNG. De plannen van de regio’s zijn samengevat tot de belangrijkste actiepunten. Door het aanklikken van een gemeente wordt de samenvatting van het samenwerkingsverband zichtbaar.

Delen van kennis en expertise
De doelstellingen uit het Energieakkoord willen de samenwerkingsverbanden onder meer bereiken door op lokaal niveau kennis en expertise te delen. Daarvoor zoeken ze naar samenwerking en samenhang tussen initiatieven van gemeenten en het bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven.