Scholing voor arbeidsbehoeften in duurzame energietechnologieën

27 januari 2014

Zijn er straks nog wel voldoende vaklieden om ons huis te isoleren of nieuwe generaties zonnepanelen te installeren? Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan, zijn in het Energieakkoord voor duurzame groei hierover afspraken gemaakt, waaronder een pilotproject. Deze pilot is gericht op intersectorale scholing voor de toekomstige arbeidsmarktbehoeften op het terrein van duurzame energietechnologieën.

Dat is hard nodig. Alleen al in de gebouwde omgeving zijn er op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking momenteel 64 beroepsspecialisaties die bovendien in toenemende mate moeten samenwerken. Er zijn verschillende ‘nieuwe’ beroepen of beroepsspecialisaties ontstaan waarvoor nog geen (erkende) opleiding bestaat. En de technologische ontwikkelingen gaan door.

Een groot aantal organisaties is direct na de vaststelling van het Energieakkoord gestart met de uitwerking van de afspraak over het pilotproject intersectorale scholing. Vrijdagmiddag 24 januari kwamen een kleine veertig mensen in het SER-gebouw bijeen om de voortgang te bespreken. Om versnippering te voorkomen sluit dit pilotproject aan bij een bestaand initiatief: BuildUpSkills (PDF, 1311 kB). De scholingspilot uit het Energieakkoord zorgt zowel voor versnelde en regionale uitvoering van de acties uit BuildUpSkills als voor een verdere verbreding. Met de regio’s wordt bekeken welke specialismen uit arbeidsmarktanalyses als het meest urgent naar voren komen. Vervolgens wordt hierop ingezet bij de ontwikkeling van leerstof voor cursussen en opleidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die al ontwikkeld zijn voor bijscholingsdoeleinden.

Aan de hand van korte presentaties werd inzicht gegeven in de ontwikkelingen in vijf regio-pilots (regionale samenwerkingsverbanden): Drechtsteden, Eindhoven, Utrecht, Groningen en Zwolle-Genemuiden. Iedere regio speelt in op de eigen specifieke omstandigheden en verwachte arbeidsmarktbehoeften. Dit gebeurt samen met de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. Onderwerpen worden uitgewerkt en getest, zodat een versnelde landelijke uitrol kan plaatsvinden. Hierbij wordt ook de haalbaarheid beproefd van de gekozen opzet om een sneeuwbaleffect in de scholing te bereiken door een ‘train de trainer’ aanpak.

De nadruk van de pilots ligt op relatief kortdurende vormen van bij-, na- en omscholing. Dit om zowel werkenden als werkzoekenden snel en effectief aan het werk te krijgen binnen de sectoren waar tekorten zijn of aan het ontstaan zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel baanbehoud als het scheppen van nieuwe loopbaankansen voor de betrokken werknemers en voor werkzoekenden.

Al met al een nuttige en inspirerende bijeenkomst. Om goed en succesvol door te pakken is uitwisseling van ervaringen en het leren van elkaars successen en fouten bijzonder waardevol. Vervolgbijeenkomsten zullen dan ook zeker plaatsvinden.