Internationale lessen over energie en klimaat

13 mei 2013 – Nederland kan veel leren van ervaringen en lessen uit de buurlanden als het gaat om energie- en klimaatbeleid. Dit bleek tijdens het seminar Energy Transitions in North-western Europe dat de European Climate Foundation (ECF), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Clingendael International Energy Programme (CIEP) op 17 april bij de SER organiseerden.
De specifieke vraag van het seminar was hoe Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de transitie naar een duurzame energiehuishouding institutioneel en beleidstechnisch inrichten en op lange termijn waarborgen.

Uit de presentaties en (panel)discussies kwamen vijf belangrijke lessen naar voren:

1. Schets een lange termijn visie op het gebied van energie en klimaat;
2. Bouw verder op bestaande initiatieven om continuïteit te behouden.
3. Maak de samenleving onderdeel van de transitie naar een koolstofarm energiesysteem;
4. Goed beleid bestaat uit pakketten;
5. Kies een gezamenlijke aanpak in de energietransitie.

De SER brengt de lessen in de overlegtafels van het Energieakkoord in.
Lees ook het volledige rapport van het seminar.