Natuur & Milieu start energiebesparingscampagne Slimwoner

4 maart 2014

Natuur & Milieu is de eerste ondertekenaar van het Energieakkoord die een concrete campagne voor energiebesparing gaat voeren. Op 23 februari startte de organisatie met de campagne Slimwoner. Een Slimwoner is iemand die energiebewust woont. De eerste concrete actie is het isoleren van de spouwmuren.

Energiebesparing is de makkelijkste en goedkoopste methode voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. De jaarlijkse isolatie van 300.000 woningen, zoals afgesproken in het SER Energieakkoord, kan de CO2 uitstoot halveren (bron: PBL). Het Energieakkoord stelt dat het, voor een succesvolle en blijvende energiebesparing, nodig is energiegebruikers te informeren, te motiveren en te zorgen voor een passend aanbod.

Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoeveel men kan verdienen met energiebesparing. Slechts 1% schat de besparing op meer dan 300 euro per jaar, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. In werkelijkheid kan wel 75% van de huishoudens meer dan €300 besparen. 30% kan zelfs meer dan 1.000 euro besparen.

Spouwmuurisolatie

Juist omdat veel mensen aanhikken tegen het regelwerk rondom isolatie is de eerste actie voor Slimwoners het isoleren van de spouwmuren van hun huis. De isolatie-actie startte op 3 maart. Die dag werden de precieze prijzen, terugverdientijd en voorwaarden bekendgemaakt via Slimwoner.nl.
Op deze site is ook het e-book Slimwoner in 22 stappen met informatie en tips voor energiebesparing gratis te downloaden.