Succesvolle lancering ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’

10 april 2014 - Met ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ heeft Nederland zich de op de Hannover Messe gepositioneerd als oplosser van maatschappelijke uitdagingen in grote deltasteden. Die uitdagingen gaan onder andere over schone energie, hergebruik van grondstoffen, verbetering van water- en luchtkwaliteit, mobiliteit, voedselzekerheid. ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ is een belangrijk instrument om de economische waarde van de Nederlandse cleantech sector in 2020 te verviervoudigen. Dit is een van de ambities uit het Energieakkoord. Naast innovatie en een goede thuismarkt speelt export daarbij een cruciale rol.

‘Holland, a Sustainable Urban Delta’ is een initiatief van de Nederlandse Cleantech sector, de Topsector Energie en de overige partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend.
Door de nieuwe manier van presenteren laat Nederland zien dat ons land over de kennis, innovaties en ervaring beschikt om complexe vraagstukken in grootstedelijke gebieden effectief op te lossen.
Naast concrete innovaties uit Cleantech industrie waren in het Holland Smart City House in Hannover ook de ingenieursadviesbureaus en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen aanwezig. Juist door de combinatie van ontwerp-, innovatie- en de toepassingskennis kan Nederland op een overtuigende manier aan de wereld tonen dat we beproefde oplossingen kunnen leveren.

De stand van ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’ kon zich verheugen in grote belangstelling. Op maandag 7 april kwam de EU commissaris voor energie, Günther Oettinger, zich persoonlijk op de hoogte stellen van de Cleantech innovaties uit Nederland en onze integrale aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Op dinsdag 8 april kwamen de Nederlandse Ambassadeur in Duitsland en het Topteam van de Topsector Energie persoonlijk kennis nemen van de Sustainable Urban Delta. De Ambassadeur kreeg uit handen van de voorzitter van FME, Ineke Dezentjé, een landkaart overhandigd waarin de vraagstukken en oplossingen uit de Sustainable Urban Delta zijn weergegeven.