Tastbaar resultaat Energieakkoord op ’s werelds grootste industriële beurs

21 maart 2014

De Nederlandse Cleantech sector pakt stevig uit op de Hannover Messe. Met de presentatie ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’ laat de sector zien welke concrete oplossingen Nederlandse bedrijven bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van grote deltasteden. Aanleiding voor de presentatie is een afspraak in het Energieakkoord over commercialisering van Cleantech (pijler negen).

Groene groei
Het Energieakkoord heeft de ambitie om de economische waarde van de Nederlandse cleantech sector in 2020 te verviervoudigen ten opzichte van 2010. Om de groeiambitie van de Nederlandse cleantech sector te realiseren spelen innovatie, thuismarkt en export een cruciale rol.

Sustainable Urban Delta
Met ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ wordt Nederland op de Hannover Messe gepositioneerd als oplosser van de maatschappelijke uitdagingen waar grote, internationale deltasteden mee worstelen. Die uitdagingen gaan over schone energie, hergebruik van grondstoffen, verbetering van water- en luchtkwaliteit, mobiliteit, voedselzekerheid enzovoorts. In ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ komen deze thema’s bij elkaar. In feite is Nederland ook, althans het westen en midden, één grote deltastad.

De presentatie toont innovatieve oplossingen van Nederlandse bedrijven, gericht op de snijvlakken van de diverse grootstedelijke uitdagingen. Energie is hierbij de rode draad.

Grootste industriële beurs
Nederland is dit jaar het partnerland van de Hannover Messe, de grootse industriële beurs ter wereld. Premier Rutte opent samen met bondskanselier Merkel de beurs en Nederlandse technologiebedrijven zijn op strategische plekken van de beurs vertegenwoordigd. In de hal ‘Metropolitan Solutions’ (Hal 16) zal ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ te zien zijn.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via Hans van der Spek, Kwartiermaker van Pijler 9 van het Energieakkoord (M hans.van.der.spek@fme.nl T (079) 353 12 20 of 06-54253991).
De Hannover Messe vindt plaats van 7-11 april 2014 in Hannover, Duitsland.