Vijfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

12 december 2014

Op 8 december kwamen de ondertekende partijen van het Energieakkoord voor de vijfde keer bijeen voor de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord.
Tijdens de vergadering werd de 
resultaatmeter op het dashboard aangekondigd, spraken de leden met elkaar af hoe zij samen tot een uitvoeringsagenda voor 2015 willen komen en vonden maar liefst acht pitches plaats over de uitvoering van het Energieakkoord in de praktijk. Ook deelde voorzitter Ed Nijpels de vergadering mee dat er begin volgend jaar drie conferenties over het Energieakkoord plaatsvinden die het secretariaat samen met verschillende partners organiseert. 

Ontwikkelingen uit de praktijk

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er inhoudelijke voortgang is op tal van terreinen van het Energieakkoord. Veel van wat een half jaar geleden nog in de planfase zat is nu volop in uitvoering. Leden van de Borgingscommissie luisterden naar de volgende pitches:

Uitvoeringsagenda 2015

De afgelopen maand werkten de leden van de Borgingscommissie aan een uitvoeringsagenda voor 2015. Deze agenda bestaat uit prioriteiten en aandachtspunten voor het nieuwe jaar en is onder andere gebaseerd op de signalen uit de Nationale Energieverkenning (NEV) van oktober. Tijdens de vergadering in februari wordt de agenda gepresenteerd.
Voorzitter Ed Nijpels deed een procesvoorstel om te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda. In het procesvoorstel staat ook een eerste reactie op de NEV en een eerste inventarisatie van de prioriteiten voor borging. 

Conferenties in 2015

Begin 2015 vinden drie conferenties plaats over het Energieakkoord:

  1. Workshop Energietransitie en bureaucratie op 13 januari
    Doel van deze workshop is actuele voorbeelden van belemmerende bureaucratie te inventariseren en na te gaan wat nodig is om deze weg te nemen.
  2. Werkconferentie De praktijk van het Energieakkoord op 30 januari
    De conferentie richt zich op een goede aansluiting tussen de afspraken in het Energieakkoord en regionale energieplannen en onderliggende initiatieven. Kennisuitwisseling en verspreiding van leereffecten staan centraal. 
  3. Werkconferentie De financierbaarheid van het Energieakkoord op 24 maart
    De conferentie moet antwoord geven op vragen als: bij welke opgaven van het Energieakkoord zijn er financieringsbehoeften die een goede uitvoering van het akkoord in de weg staan? 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Saskia Westenberg via s.westenberg@ser.nl.

Dashboard vernieuwd

Op de website van de Borgingscommissie staat sinds begin december naast de afspraken-gestart-meter ook een resultaatmeter. In de resultaatmeter is te zien welke resultaten de afspraken uit het Energieakkoord moeten opleveren. Ook is te zien welke van de resultaten inmiddels helder en concreet zijn omschreven en dus zijn vastgesteld. In de resultaatmeter zitten op dit moment 134 resultaten waarvan er intussen 54 zijn vastgesteld.