Vergoeding omwonenden windpark

25 augustus 2014 - Windmolenexploitanten gaan jaarlijks 3000 euro per molen uittrekken voor omwonenden. Het geld wordt gestort in een 'omgevingsfonds' en is bedoeld voor de lokale gemeenschap. Te denken valt aan een speeltuin of een natuurpark. De bedrijven beloven ook dat ze bewoners eerder in het bouwproces zullen betrekken. Daarnaast wordt er gekeken naar manieren om omwonenden te laten meedelen in de winst, bijvoorbeeld door aandelen of goedkope stroom.

De plannen staan in een nieuwe gedragscode van de koepel van windenergiebedrijven NWEA. Volgens directeur Ton Hirdes moeten windmolens van iedereen worden. "Met de code willen we meer draagvlak creëren voor windenergie."

Het kabinet wil dat de exploitanten van windturbines uniforme regels opstellen voor windparken, omdat de bouw geregeld op verzet stuit bij omwonenden. De komende jaren moet er drie keer zo veel energie door windmolens worden opgewekt om aan de afspraken in het Energieakkoord te voldoen.

Lees verder