Visietraject duurzame brandstoffenmix

18 maart 2014

LEF future center Rijkswaterstaat is in 2014 de broedplaats voor een gezamenlijke visie van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, Rijksoverheid en kennisinstellingen op een duurzame brandstoffenmix in Nederland. Het streven is om nog voor de zomer te komen tot een visie op een duurzame brandstoffenmix. Dit als vervolg op het Energieakkoord voor duurzame groei dat tot doel heeft de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

De visie dient als input voor de voortgangsrapportage 2014 van de Borgingscommissie Energieakkoord. Ook wordt de visie gebruikt door voorzitter Pieter van Geel bij de uitvoeringstafel Mobiliteit en transport van het Energieakkoord. Deze tafel komt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 met een aanvullend pakket maatregelen. Op 11 april vindt bij de SER een overleg plaats van de uitvoeringstafel Mobiliteit en transport.

De aftrap van een serie van zes sessies voor een visie op een duurzame brandstoffenmix vond plaats op 30 januari. Benieuwd naar (enkele van) de uitkomsten van de eerste sessie, sfeer proeven of meer weten over het Visietraject Duurzame Brandstoffenmix? Bekijk de video. Aan het woord onder andere projectleider Els de Wit en enkele van de deelnemers en betrokkenen.