Energie Prestatie Keuring

1 oktober 2014

In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over een betere uitvoering en handhaving van energiebesparende maatregelen. Zo verplicht de Wet Milieubeheer bedrijven en instellingen (waaronder industrie, vastgoed en agrosectoren) om energiebesparende maatregelen uit te voeren, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Een voorbeeld hiervan zijn meerjarenafspraken energie-efficiency. De meerjarenafspraken energie-efficiency zijn energiebesparende maatregelen om energie effectiever en efficiënter in te zetten.

Bedrijven en instellingen die niet deelnemen aan de meerjarenafspraken energie-efficiency dienen te worden ondersteund met een zogenoemde Energie Prestatie Keuring (EPK). Hierbij krijgen private dienstverleners een toetsende rol in de vorm van een periodieke keuring van de energieprestatie van een bedrijf. Met de periodieke keuring toont het bedrijf aan zich te houden aan de energiemaatregel-verplichting van de Wet Milieubeheer. EPK beoogt bedrijven te stimuleren om proactief aan de slag gaan met energiebesparing en tegelijkertijd de handhavinglasten van provincies en gemeenten te verminderen.

In 2014-2015 worden pilot projecten met verschillende EPK-varianten uitgevoerd, gericht op continuering in 2016. Het doel van de pilot projecten is om samenwerking tot stand te brengen tussen onderzoek, ontwikkeling en het uitrollen van een energiebesparende technologie in de industrie. Hierbij wordt geëxperimenteerd met verschillende invullingen van een EPK systeem om te onderzoeken onder welke randvoorwaarden een EPK systeem effectief is.

Download