Maria van der Hoeven: ‘Werk afspraken verder uit en besteed aandacht aan monitoring’

23 april 2014 – Het Energieakkoord is een goede basis voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het succes er van is op indrukwekkende wijze tot stand gekomen. Dat gaf Executive Director van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Maria van der Hoeven de leden van de Borgingscommissie Energieakkoord mee. Vanochtend was er een speciale bijeenkomst van de Borgingscommissie waar Van der Hoeven een toelichting gaf op het IEA-rapport over het energiebeleid Nederland.

Van der Hoeven heeft grote waardering voor het Energieakkoord voor duurzame groei. Tegelijkertijd geeft ze aan dat er nog veel werk aan de winkel is om te komen waar Nederland wil: “Het is nodig dat u afspraken verder uitwerkt en aandacht besteedt aan de borging ervan”, zegt ze. “Soms is er meer nodig dan de inzet van de leden van de Borgingscommissie. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan wetgeving.”

Ze drukte de Borgingscommissie dus op het hart om vooral zorg te dragen voor een goede monitoring. Volgens het IEA is het daarbij belangrijk dat partijen elkaar weten te vinden. “Het is aan u om er voor te zorgen dat de energiedoelen worden behaald. Daar bent u voor”, merkte Van der Hoeven op. “Houd elkaar dus bij de les!”

Het IEA beveelt de Borgingscommissie aan om energie efficiëntie te prioriteren. Een paar concrete aanbevelingen van het IEA: 

  1. Voor de industrie: overweeg routekaarten voor de industrie met verplichte, gedifferentieerde energie efficiënte doelstellingen om innovatie en efficiëntie in het MKB te stimuleren. Het MKB krijgt nog te weinig aandacht in het Energieakkoord. 
  2. Voor de sector Transport: onder andere geïntegreerde stedenbouw, spitsheffing of rekeningrijden voor vrachtvervoer, alternatieve brandstoffen en ondersteuning van het openbaar vervoer.

Als het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie luidt het advies van het IEA om bindende afspraken te maken om investeringen te sturen. 

  • Lees hier de presentatie die Maria van der Hoeven gaf. 
  • Lees ook het persbericht van het IEA over het landenrapport voor Nederland. Via deze link kunt u ook het volledige IEA-rapport bestellen.