‘Zet in op duurzame groei’

Wiebe Draijer brengt werkbezoek aan provincie Groningen

17 februari 2014

Op vrijdag 14 februari bracht SER-voorzitter Wiebe Draijer op uitnodiging van gedeputeerde William Moorlag een werkbezoek aan de provincie Groningen. De uitnodiging kwam voort uit contacten bij de totstandkoming van het Energieakkoord.

  • RTV Noord hield een interview met Wiebe Draijer over zijn werkbezoek en maakte hiervan een videoverslag

Eemshaven spin in het web
Het werkbezoek startte in de Eemshaven. Op deze plek concentreert zich een groot aantal energiegerelateerde industriële activiteiten. Zo wordt zo’n 30 procent van de Nederlandse elektriciteit in dit gebied geproduceerd. In de Eemshaven ligt ook het data center van Google. Het centraal opslaan van databestanden op deze locatie vereist evenveel stroom als het verbruik van de stad Groningen.
De Eemshaven is daarnaast een hub voor de windparken in de Noordzee. Hier liggen de onderdelen van de windturbines gereed om in de Noordzee in elkaar gezet te worden. Dat gebeurt nu nog vooral voor Duitse windparken; in de toekomst worden van hier uit steeds vaker ook Nederlandse off shore windparken bediend.
De groeiende werkgelegenheid die deze activiteiten oplevert heeft ertoe geleid dat het Noorderpoort college sinds kort techniekopleidingen voor windtechnologie aanbiedt. Deze opleidingen zijn zeer populair en zitten vol.

Energieagenda van het Noorden
Er is onder meer gesproken over de energieagenda van het Noorden en de wijze waarop Noord-Nederland invulling kan geven aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De plannen hiervoor zijn ambitieus en in een vergevorderd stadium; zij worden binnenkort gepresenteerd.
Ook werd gesproken over inpassing van wind op land in het Groningse landschap. Dit is een belangrijke opgave waarvoor de provincie een speciaal fonds in het leven roept dat ten goede komt aan omwonenden en de inpassing in het landschap.

Proeftuin voor energiesystemen
In de middag volgde een bezoek aan EnTranCe (Energy Transition Centre) in het universiteitscomplex net buiten de stad Groningen. Dit centrum is verbonden aan de Hanze Hogeschool Groningen en de Energy Academy Europe en is de proeftuin voor energiesystemen van de toekomst. EnTranCe vormt de entree voor creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied met als doel succesvolle projecten en duurzame producten te maken.
Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten en expertise die het Energy Transition Centre biedt. Inmiddels bewijzen enkele tientallen projecten de meerwaarde van deze aanpak. Enkele hiervan werden gedemonstreerd.

Maatschappelijke uitdagingen
Tot slot overlegde Wiebe Draijer met zijn collega van de SER-Noord Nederland, Frans Jaspers. De SER Noord-Nederland is bezig een actieagenda op te stellen, waarin maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het gaat hierbij onder meer om de toekomstige groei van Noord-Nederland en de noodzaak om de werkgelegenheidskansen van laag opgeleiden te vergroten. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de verouderingsproblematiek (‘healthy ageing’).