Werkdocumenten tafels gereed

16 oktober 2013

Het Energieakkoord voor duurzame groei is voorbereid in vier overlegtafels en in de projectgroep Financiering. Een groot deel van de teksten die in deze overlegverbanden tot stand zijn gekomen, zijn in het akkoord opgenomen. Tegelijkertijd is er ook veel nuttig materiaal dat uiteindelijk niet een plek in het akkoord heeft gevonden. Vandaar dat er voor is gekozen om voor de onderwerpen ‘Versnelling van de commercialisering van innovatie en schone energietechnologieën’, ‘Mobiliteit en transport’ en ‘Financiering’ afzonderlijke werkdocumenten op te stellen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de desbetreffende tafels, respectievelijk de projectgroep Financiering.