Wetenschappers roepen op tot succesvol en duurzaam energieakkoord

25 juni 2013 - 26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie. “Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een zorgwekkende achterstand ten opzichte van onze buurlanden, ondanks het feit dat technologie en implementatiekennis volop voorhanden zijn. Als wetenschappers baart dit ons grote zorgen”. De wetenschappers geven aan dat een duurzame energievoorziening noodzakelijk is voor onze concurrentiepositie en onze economie.

De wetenschappers geven in vier hoofdpunten aan waar een succesvol akkoord in hun ogen aan moet voldoen:
Het Nationaal Energieakkoord

  • verzilvert de potentie van duurzame decentrale energieopwekking; 
  • houdt vast aan het 16%-doel en ambitieuze doelen voor energiebesparing; 
  • bevat afspraken over tempo, financiering en verplichtingen met betrekking tot energiebesparing in de gebouwde omgeving. 
  • zet duidelijke stappen op het gebied van fiscale vergroening, het afschaffen van milieuschadelijke subsidies en het beprijzen van CO2.

Alle wetenschappers die de brief hebben ondertekend zijn lid van Het Groene Brein, een wetenschappelijk netwerk met als doel kennis op het terrein van business en duurzaamheid te vergroten, te verbinden en vooral direct toe te passen binnen de praktijk van koplopende ondernemingen.