Energieakkoord voor duurzame groei : voortgangsrapportage 2015

22 december 2015 - De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen. Uit de Nationale Energieverkenning 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren. De aanvullende maatregelen voor die twee doelen richten zich voornamelijk op hernieuwbare energie en energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving. Het pakket maatregelen is onderdeel van de Voortgangsrapportage 2015 van de Borgingscommissie Energieakkoord. Deze rapportage bevat het overzicht van de voortgang van alle afspraken uit het Energieakkoord. Voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels heeft de Voortgangsrapportage vandaag aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigd.

 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015