Energieakkoord voor duurzame groei: voortgangsrapportage 2016

23 december 2016 - De vijf centrale doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik. Dat concluderen de samenwerkende partijen in de Borgingscommissie Energieakkoord in hun Voortgangsrapportage 2016. Eerder dit jaar werd hiervoor een extra pakket maatregelen overeengekomen. De uitwerking van deze maatregelen leidt onder andere tot een verplichte energiebesparing voor de energie-intensieve industrie die ingaat op 1 januari 2018. Daarnaast is er een pakket maatregelen afgesproken voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Marktpartijen, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid leggen de afspraken vast in een taakstellend convenant. Voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels heeft de Voortgangsrapportage vandaag aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigd.

Voortgangsrapportage 2016